Obnovená oddílová činnost!

S ohledem na rozvolňování situace a přijaté podmínky pro obnovení skautské činnosti Výkonnou radou Junáka jsme se rozhodli obnovit oddílovou činnost pro mladší i starší děti. 

První obnovená schůzka pro mladší i starší děti se bude konat ve středu 10.6. od 16:00 do 18:00 v prostorách naší klubovny. Schůzka proběhne venku za dodržení přijatých opatření. Pokud by bylo nutné uskutečnit schůzku uvnitř z důvodu nepřízně počasí, potom musí mít každý účastní schůzky s sebou roušku!