Náš oddíl

Kdo jsme?

Jsme smíšený skautský oddíl holek a kluků, kteří se rádi schází na pravidelných oddílových schůzkách. Schůzky máme rozdělené do věkových kategorií vlčata a světlušky (6 – 11 let), skauti a skautky (12 – 15 let). Skauty a skautky starší 15 let nazýváme Rovery a Rangers, kteří pomáhají vedoucím s přípravou programu na schůzkách a s organizací oddílových akcí. Pravidelně jezdíme na víkendové jednodenní i vícedenní výpravy do zajímavých míst, do přírody i do měst. Prvních 14 dní v červenci jezdíme na letní tábor na naše oblíbené místo.